הלוואות להליך רפואי

הלוואות להליך רפואי הן הלוואות שמטרתן לספק את המימון הדרוש לטיפולים רפואיים, ניתוחים, או טיפולים נוספים שאינם מכוסים על ידי ביטוח בריאות.