הלוואות לכיסוי חובות

הלוואות לכיסוי חובות הן הלווואות המוענקות במטרה לכסות או לאחד מספר חובות של החייב