הלוואות לעובדי מדינה

הלוואות לעובדי מדינה הן הלוואות הניתנות בתנאים מועדפים לאנשים העובדים בשירות המדינה או במוסדות מסוימים המקושרים למדינה.