הלוואה כנגד נכס

הלוואה כנגד נכס היא הלוואה הניתנת ללקוחות שיש להם אפשרות להשתמש בנכסיהם כאמצעי לבטחת ההלווואה.