הלוואות לעסקים

הלוואות לעסקים הן הלוואות המוענקות לבעלי עסקים וחברות במטרה לסייע בהוצאות היום יום, למימון הרחבה או חידושים של העסק.